Premiär kullen  född 060402

A-kullen  född 070222

B- kullen född 070519

C- kullen född 080731

D- kullen född 090314

E- kullen född 090602

F- kullen född 100530

G- kullen född 110517

H- kullen född 110605